Datum konání: 8. a 9. listopadu 2019

GELASIUSOVA MASKA

Setkání divadel s biblickou a spřátelenou tématikou.

_________________________________________________________________________

 

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2019 pořádá Katolická beseda v Kopřivnici multižánrovou přehlídku představení, která své náměty čerpají z biblických příběhů, nebo se jimi různým způsobem nechávají inspirovat. Přehlídky se mohou zúčastnit soubory i jednotlivci s inscenacemi zpracovanými v libovolném žánru (činohra, taneční nebo pohybové představení, loutkové divadlo). Jediným kritériem je téma přehlídky.

Všechna představení zhlédne kromě veřejnosti také odborná porota, která udělí jednu symbolickou cenu.

„Zveme k účasti soubory nebo jednotlivce, kteří mají zájem o přátelské setkání lidí zajímajících se o život v jeho hloubkách a proměnách. Chceme přehlídku koncipovat ne jako nutné poměřování kvality, ale zejména jako příležitost ke vzájemné inspiraci a obohacení“ říká o přehlídce hlavní organizátor Jiří Cachnín.

 

Přihlášku na přehlídku je možné posílat do 11. října 2019, info @katolickabeseda.org

PŘIHLÁŠKA:

http://www.katolickabeseda.org/pages/view/prihlaska

© 2015 tvorime-weby.cz